Historical Advisory Committee Agenda

2015

01 22 2015 Cancellation Notice (66.2 KB)
01 15 2015 - Meeting Cancellation Notice (68 KB)

2014

11 20 2014 Agenda (105.2 KB)
10 16 2014 Agenda (191.7 KB)
09 18 2014 Agenda (Communications-7B) (86.8 KB)
08 21 2014 Agenda (with HACMemo CUP 2014-05) (145.2 KB)
07 17 2014 Agenda (98.2 KB)
06 05 2014 Agenda (with Staff Reports) (168.4 KB)
05 15 2014 Agenda (with Staff Reports) (288 KB)
04 17 2014 Agenda (with Staff Reports) (156.7 KB)
03 18 2014 Agenda (with Attachments) (107.3 KB)
02 20 2014 Agenda (with Staff Reports) (321.3 KB)
01 16 2014 Agenda (with attachment) (166.1 KB)

2013

2013 12 19 Agenda (with Staff Reports) (182.6 KB)
2013 10 17 Agenda (with Staff Reports) (165.6 KB)
2013 09 19 Agenda (with Staff Reports) (155.4 KB)
2013 08 15 Agenda (with Attachments) (176.3 KB)
2013 07 18 Agenda (with Attachments) (110.6 KB)
2013 06 20 Agenda (with Staff Reports) (175.8 KB)
2013 05 16 Agenda (with Staff Reports) (157.4 KB)
2013 04 18 Agenda (with Staff Reports) (154.6 KB)
2013 03 21 Agenda (with Staff Reports) (168.2 KB)
2013 02 21 Agenda (with Staff Reports) (158.1 KB)
2013 01 17 Agenda (with Staff Reports) (152.4 KB)

2012

2012 11 29 Agenda (with Staff Reports) (140.2 KB)
2012 11 15 Agenda (With Staff Reports) (131.5 KB)
2012 09 25 Agenda (95 KB)
2012 07 12 Agenda (With Staff Reports) (123.6 KB)
2012 06 06 Agenda (With Staff Reports) (94.7 KB)
2012 05 16 Agenda (With Staff Reports) (114.2 KB)
2012 05 16 Agenda (SITE VISIT) (88.1 KB)
2012 04 24 Agenda (With Staff Reports) (162 KB)
2012 02 23 Agenda (333.3 KB)
2012 01 26 Agenda (100.7 KB)

2011

2011 10 12 Agenda (112.8 KB)
2011 11 03 Agenda (165.4 KB)
2011 09 29 Agenda (148.1 KB)